ตั้งค่ามือถือ

เพิ่มบัญชี @bcnnv.ac.th (Android)
สามารถอ่านและส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมลทั้งหมดได้ด้วยแอป Gmail เวอร์ชันล่าสุด ด้วยบัญชี @bcnnv.ac.th ก่อนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขอให้ตรวจดูว่ามีแอป Gmail เวอร์ชันล่าสุดแล้ว ดาวน์โหลดแอป Gmail

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=th


ต้องการเพิ่มบัญชี @bcnnv.ac.th ในแอป Gmail โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Gmail
 2. แตะเมนูที่มุมซ้ายบน Menu
 3. ที่ด้านบน ให้แตะลูกศรลงที่อยู่ทางขวาของชื่อผู้ใช้ของคุณ
 4. แตะเพิ่มบัญชี
 5. เพิ่มอีเมล์ของวิทยาลัย:
  • ภายใต้โดเมน @bcnnv.ac.th ให้แตะ Google
 6. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี

สลับใช้บัญชีต่างๆ

ข้อความในแอป Gmail จากแต่ละบัญชีจะเก็บอยู่แยกกัน หากต้องการสลับใช้บัญชีต่างๆ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Gmail
 2. แตะเมนูที่มุมซ้ายบน Menu
 3. ที่มุมซ้ายบน แตะวงกลมเล็กที่แทนบัญชีที่คุณต้องการสลับไปใช้

ซิงค์บัญชีอีเมลติดต่อกับอุปกรณ์ Apple

 1. เปิดแอป การตั้งค่า ในอุปกรณ์ของคุณ
 2. เลือก อีเมล สมุดติดต่อ ปฏิทิน
 3. เลือก เพิ่มบัญชี
 4. เลือก Google
 5. กรอกข้อมูลบัญชีของคุณในช่องต่อไปนี้
  • ชื่อ: ป้อนชื่อของคุณ ([email protected])
  • ชื่อผู้ใช้: ป้อนบัญชี Google แบบเต็มหรือที่อยู่อีเมลของ Google Apps
  • รหัสผ่าน: รหัสผ่านบัญชี (หากคุณเปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน คุณจะต้องสร้างและป้อนรหัสผ่านสำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน)
  • คำอธิบาย: ป้อนคำอธิบายบัญชี (เช่น สมุดติดต่อส่วนตัว)
 6. เลือก ถัดไป ที่ด้านบนของหน้าจอ
 7. ตรวจสอบให้แน่ว่าได้เปิดตัวเลือก "สมุดติดต่อ" ไว้โดยสวิตช์ควรเป็นสีเขียว
 8. เลือก บันทึก ที่ด้านบนของหน้าจอ

หลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดแอป สมุดติดต่อ ในอุปกรณ์ จากนั้นการซิงค์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

วีดีโอการตั้งค่าเพิ่มอีเมล์บน iPhone, iPad


เพิ่มบัญชีอีเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เรียนรู้วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลตั้งแต่หนึ่งบัญชีขึ้นไปในเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch  

เพิ่มบัญชีอีเมลบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 1. แตะ ค่าติดตั้ง
 2. เลื่อนลงและแตะ เมล รายชื่อ ปฏิทิน
 3. แตะ เพิ่มบัญชี
 4. เลือกผู้ให้บริการอีเมล ถ้าคุณไม่เห็นผู้ให้บริการอีเมลในรายการ แตะ อื่นๆ > เพิ่มบัญชีเมล
 5. เลือก Google ใส่รายละเอียดอีเมล์ และรหัสผ่าน ของวิทยาลัย ตัวอย่าง [email protected] เป็นต้น