* ตัวอย่างการจองห้องเรียน * 
https://sites.google.com/a/bcnnv.ac.th/room/home