วิธีสร้าง Video Conference จากเครื่องคอมพิวเตอร์

สร้างประชุมออนไลน์

1. เข้าบัญชีด้วยอีเมลของวิทยาลัยฯ คลิกเมนูด้านมุมขวา

2. เลือกโปรแกรม Meet

3. คลิกเมนูเข้าร่วมหรือเริ่มการประชุม

4. คลิกปุ่ม ต่อไป หรือป้อนรหัสการประชุมหรือชื่อห้องประชุม

5. คลิกปุ่ม เริ่มต้นการประชุม

6. การแชร์ข้อมูลหรือลิงก์คนที่ต้องการให้เข้าร่วมการประชุม

7. สามารถคัดลอก URL เพื่อเชิญคนอื่นเข้าร่วมการประชุม

8. สามารถใส่อีเมลเพิ่มบุคคลก็ได้เช่นกัน

9. รายละเอียดการประชุม อาทิ ลิงก์ URL, ไฟล์แนบเอกสาร

10. ปุ่มเปิด-ปิด ไมค์โครโฟน

11. ปุ่มวางสาย

12. ปุ่มเปิด-ปิด กล้องวีดีโอ

13. ปุ่มนำเสนอ หรือแชร์หน้าจอ

14. รายการบุคคลที่เข้าร่วม

15. สามารถแชทข้อความสนทนาในระหว่างการประชุม

16. ปุ่มการตั้งค่าต่างๆ

สำหรับการแชร์หน้าจอสามารถเลือกหน้าต่าง Window หรือว่าต้องการเลือกการแชร์ทั้งหน้าจอได้