ปฏิทินวิทยาลัย

ข้อควรปฏิบัติในการจองห้องเรียน

  • นิสิตพยาบาลลงทะเบียนจองห้องเรียนก่อน 1 วันทำการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ห้องเรียน ไว้สำหรับจำนวนมากกว่า 20 คนขึ้นไปเท่านั้น
  • เวลาเปิดห้องเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.30 น.
  • เวลาเปิดห้องประชุมกลุ่มย่อย ตั้งแต่ 08.00 น. - 24.00 น.
  • ระยะเวลาการใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3 ชั่วโมงต่อ/ครั้ง
  • สำหรับห้องประชุมกลุ่มย่อย อาคาร 1 เจ้าหน้าที่ รปภ. จะไปเปิดให้ และจะไปปิดตามเวลาที่ขอใช้งาน (โปรดยืนยันการจองกับ รปภ.อีกครั้ง)
  • สำหรับห้องเรียนระบบไฟฟ้าจะเปิดอัตโนมัติก่อน 15 นาที และจะปิดเองอัตโนมัติ